مهندسی / فناوری

TOMRA Food دستگاه مرتب سازی سیب زمینی جدیدی ارائه می دهد

شرکت TOMRA Food است TOMRA 3A — сенсорную машину для сортировки свежесобранных корнеплодов, способную предложить производителям картофеля непревзойденные производительность и функциональную надежность...

ادامه مطلب

انتقال

خوش آمدید!

ورود به پروفایل

ایجاد نمایه

فیلدهای مربوط به ثبت نام را پر کنید

رمز عبور را تکرار کنید

لطفاً نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز خود وارد کنید.

لیست پخش جدید اضافه کنید