محیط زیست

خشکسالی در اروپا

در حالی که تمام دنیا در حال مبارزه با تاج ویروس هستند ، اروپا با تهدید دیگری روبرو است. به دلیل خشکسالی شدید ، محصول می میرد ، چیزی برای تغذیه حیوانات وجود ندارد ، آنها ویران می شوند ...

ادامه مطلب

انتقال

خوش آمدید!

ورود به پروفایل

ایجاد نمایه

فیلدهای مربوط به ثبت نام را پر کنید

رمز عبور را تکرار کنید

لطفاً نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز خود وارد کنید.

لیست پخش جدید اضافه کنید