ماریا پلیاکوا

ماریا پلیاکوا

سنسور جدید خاک برای کمک به کشاورزان

سنسور جدید خاک برای کمک به کشاورزان

کشاورزان و خاک شناسان بهترین شیوه ها را برای کشاورزان آماده می کنند تا به آنها کمک کنند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد مدیریت مزارع و محصولات خود بگیرند. رینتارو کینوشیتا...

صفحه 1 از 83 1 2 ... 83