بیش از 139 میلیون روبل برای حمایت از تولید بذر نخبه به منطقه استاوروپل اختصاص یافت.

در ساختار حمایت دولتی از مجتمع کشت و صنعت، صنعت زراعی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. در منطقه استاوروپل، حمایت از تولید محصول در سال جاری با توجه به...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 60 1 2 ... 60