انتخاب و تولید بذر سیب زمینی. تجربه موسسه تحقیقات کشاورزی چووش

سوتلانا کنستانتینوا، رئیس گروه پرورش و تولید بذر سیب زمینی، موسسه تحقیقات کشاورزی چوواش - شعبه موسسه علمی بودجه ایالتی فدرال مرکز تحقیقات فدرال شمال شرق دانشمندان موسسه تحقیقات کشاورزی چوواش در حال انجام تحقیقات علمی هستند. ..

ادامه مطلب
صفحه 1 از 5 1 2 ... 5