برچسب: اتحادیه سیب زمینی

نحوه عضویت در زیربرنامه "توسعه انتخاب و تولید بذر سیب زمینی در فدراسیون روسیه". یک وبینار توسط ریاست FNTP و اتحادیه سیب زمینی برگزار شد

نحوه عضویت در زیربرنامه "توسعه انتخاب و تولید بذر سیب زمینی در فدراسیون روسیه". یک وبینار توسط ریاست FNTP و اتحادیه سیب زمینی برگزار شد

وزارت کشاورزی روسیه انتخاب رقابتی اضافی از پروژه های علمی و فنی پیچیده برنامه علمی و فنی فدرال برای توسعه کشاورزی برای سال 2017 را اعلام کرد - ...

صفحه 1 از 4 1 2 ... 4