برچسب: هویج

داغستان فعالانه درگیر جایگزینی واردات بذر چغندر و هویج است

داغستان فعالانه درگیر جایگزینی واردات بذر چغندر و هویج است

به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت کشاورزی روسیه، موسسه داغستان برای آموزش پیشرفته پرسنل در مجتمع کشاورزی صنعتی آموزش تحت برنامه "فناوری های نوآورانه در تولید محصولات کشاورزی" را آغاز کرد. بعلاوه...

صفحه 1 از 3 1 2 3