سه شنبه 5 دسامبر 2023

برچسب: منطقه نیژنی نووگورود

برداشت سیب زمینی در عمل

برداشت سیب زمینی در عمل

در 12 سپتامبر، مزرعه سیب زمینی AgroAlliance-NN توسط دانشجویان سال اول و دوم دانشگاه کشاورزی دولتی نیژنی نووگورود بازدید شد. بچه ها...

صفحه 1 از 4 1 2 ... 4