برچسب: روسلخوزن نادور

بیش از 200 هکتار زمین برای نماتد سیب زمینی طلایی در منطقه نووگورود قرنطینه شده است.

بیش از 200 هکتار زمین برای نماتد سیب زمینی طلایی در منطقه نووگورود قرنطینه شده است.

بر اساس نتایج پایش بهداشت گیاهی قرنطینه ای، اداره بین منطقه ای شمال غرب راسلخوزنادزور مناطق بهداشت گیاهی قرنطینه ای را برای نماتد سیب زمینی طلایی (Globodera rostochiensis ...) لغو کرد.

صفحه 1 از 3 1 2 3