برچسب: سیب زمینی بذر

توسعه کشت سیب زمینی در قلمرو کراسنویارسک در روز مزرعه سبزیجات مورد بحث قرار گرفت.

توسعه کشت سیب زمینی در قلمرو کراسنویارسک در روز مزرعه سبزیجات مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت کشاورزی روسیه، روز مزرعه سبزیجات در منطقه شوشنسکی در منطقه کراسنویارسک برگزار شد. مدیران و کشاورزان سازمان های کشاورزی، نمایندگان مراجع، علم، ...

صفحه 1 از 10 1 2 ... 10