برچسب: پرورش سیب زمینی

توسعه کشت سیب زمینی در قلمرو کراسنویارسک در روز مزرعه سبزیجات مورد بحث قرار گرفت.

توسعه کشت سیب زمینی در قلمرو کراسنویارسک در روز مزرعه سبزیجات مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت کشاورزی روسیه، روز مزرعه سبزیجات در منطقه شوشنسکی در منطقه کراسنویارسک برگزار شد. مدیران و کشاورزان سازمان های کشاورزی، نمایندگان مراجع، علم، ...

KrasGAU پروژه ای را در زمینه انتخاب و تولید بذر سیب زمینی متناسب با شرایط سیبری توسعه می دهد

KrasGAU پروژه ای را در زمینه انتخاب و تولید بذر سیب زمینی متناسب با شرایط سیبری توسعه می دهد

فرماندار منطقه کراسنویارسک، الکساندر اوس، با رئیس دانشگاه کشاورزی دولتی کراسنویارسک، ناتالیا پیژیکووا، در مورد پروژه های نوآورانه دانشگاه و چشم انداز آنها صحبت کرد.

صفحه 1 از 3 1 2 3